Thanh long điêu đứng vì dịch bệnh

Nhiều hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) điêu đứng vì phải đối mặt với bệnh thán thư, đốm trắng làm ảnh hưởng chất lượng trái, bị thương lái ép giá.